Kurumsal

Misyon

Rekabetüstü uygulamalarla müşteri, çalışan ve hissedara değer katarak sektörde öncü olmak için varız.

Vizyon

Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada ve her işbiriminde lider olmak.

Değerlerimiz

- Müşteri odaklıyız

- Etik değerlere saygılıyız

- Topluma ve çevreye duyarlıyız

- Çalışanımıza değer katarız

- Hedef odaklıyız

- Öncü ve yenilikçiyiz

Kritik Başarı Faktörlerimiz

- Markanın gücü ve Tedarikçilerle olan ilişkiler

- İmaj ve Güvenilirlik

- İK uygulamaları

- Teknolojik altyapı

- Rekabet gücü & Hızlı reaksiyon

- Müşteri memnuniyeti

- Kurumsal yapı

- Finansal güç

Haberler