Kurumsal

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

OTOKOÇ OTOMOTİV OLARAK,

Otomotiv sektöründe faaliyet ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken,

 • Ulaşım çözümleri sunan yenilikçi küresel yol arkadaşınız olmayı,
 • Teknolojik gelişmeler, inovatif yaklaşımlar ve dijitalleşme ile birlikte operasyonlarımızın kalitesini artırmayı,
 • Ülkeye ve otomotiv sektörüne katma değer sağlayacak uygulamaları ve süreçleri ile öncü rol model olmayı,
 • Müşteri ve çalışan memnuniyetini, çevre duyarlılığını, finansal karlılığı ve verimliliği artırmak için sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirerek güvenilirliği artırmayı,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, tüm paydaşlar ve müşteriler için maksimum memnuniyet sağlamayı,
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlar ve diğer şartlara, Koç Topluluğu politika ve prosedürlerine uyum yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel boyutların çevreye etkisini (havaya, suya, toprağa, insana, floraya, doğal hayata, bitki örtüsüne, kurumsal imaja) değerlendirerek, önemli çevresel riskleri ve çevresel kirliliği önlemeyi, çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması ile doğal kaynakları korumayı,
 • Çalışanlarımızı iş kazaları ve meslek hastalıklarından ruhen ve bedenen korumayı, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturmayı, proaktif yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği risklerini ve fırsatlarını değerlendirerek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, riskleri azaltmayı ve sıfır iş kazası hedefine ulaşmak için gerekli çabayı göstermeyi,
 • Çalışanlarımızın ve Otokoç Otomotiv ile iş birliği içinde olan paydaşlarımızın çevrenin korunması ve saygı bilincini artıracak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın Otokoç Otomotiv hedefleri doğrultusunda gelişimi için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Müşteri şikayetlerini ele alma sürecini yürütürken, açık, hızlı, güvenli, tarafsız, adil, duyarlı, erişilebilir, ücretsiz çözebilir ve şeffaf olmayı, bütünlük çerçevesinde değerlendirerek, gizlilik taahhüdüne bağlı kalarak, müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Koç Holding ve Otokoç Otomotiv misyon, vizyon ve stratejileri doğrultusunda tüm çalışanların, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı ile birlikte entegre yönetim sistemi amaç hedef ve programlarımızı gözden geçirerek performansı artırıp sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

taahhüt ederiz.


MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Müşteri şikayet ve taleplerini ele alma prosesini yürütürken açık, hızlı, güvenli, adil, duyarlı, erişilebilir, ücretsiz çözebilir ve şeffaf olmayı, bütünlük çerçevesinde değerlendirerek, gizli taahhüdüne bağlı kalarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflemekteyiz. 

Teknolojiyi yakından takip ederek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümleri üretir, talep ve şikayet yönetim süreci ve kullanılan sistemleri, gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin artırılması için düzenli olarak gözden geçirir, etkinlikleri raporlar ve sürekli iyileştiririz.

Müşterilerimizden gelen her türlü geri bildirimi, ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin ve iş süreçlerimizin iyileştirilmesini sağlayacak şekilde değerlendiriyor; mükemmeli hedefleyerek müşteri odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz.

• Sorularınız, talepleriniz ve eleştirileriniz için hafta içi mesai saatleri arasında iletişim merkezimiz veya kurumsal online iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

• Başvurularınızın alındığı bilgisi, e-posta ve sms yoluyla ya da iletişim merkezimiz tarafından iletilmektedir.

• Başvurularınız herhangi bir ücret alınmadan adil, tarafsız ve eşit olarak değerlendirilmektedir.

• Kişisel bilgilerinizin gizliliği bizim için son derece önemli olup başvuru konunuz haricinde hiçbir amaçla üçüncü şahıslarla paylaşılmamakta ve kullanılmamaktadır.

• Başvurularınız şirket politikaları ile yasal uygulamalar çerçevesinde değerlendirilmekte, uygulanabilir çözümler sunmaya, ihtiyaçlarınızı karşılamaya ve haklarınızı her zaman korumaya özen göstermekteyiz.

• Sorularınız, talepleriniz ve eleştirileriniz kayıt altına alınarak, çözüm önerileri ve alınan kararlar gerekçeleriyle açıklanır.


Haberler