Kurumsal

Kalite Politikamız

Müşteri mutluluğu "1" numaralı kalite ilkemizdir.

Yönetimimiz, en mükemmelini hedefleyecek şekilde "Toplam Kalite'de Mükemmellik" ilkesi benimsenmiştir.Temel görevimizin, değerlerimizin ve ilkelerimizin uygulanmasında da Mükemmellik ilk hedefimiz olmalıdır. Müşteri mutluluğunu mükemmelleştirmek için, ürün ve hizmetlerimizin kalitesi en önemli önceliğimiz olmalıdır. Kalite seviyesini "Müşteri" belirler. Mükemmel Toplam Kalite' ye ulaşmanın en kısa yolu, çıkan sorunlara çözüm bulmak yerine sorunun çıkmasını önleyecek tedbirler almaktır. Şirketimizin bütün çalışmaları, müşteriye yönelik ürün veya hizmet sürecinin bir parçasıdır. Mükemmel Toplam Kalite' ye ulaşmak için tüm proseslerin sürekli olarak gözden geçirilmesi,iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereklidir. Bu gelişmeleri gerçekleştirmek için çalışanların fikir üretmeleri ve planlı şekilde faaliyette bulunmaları şarttır. Birbirimizin potansiyel müşterisi olduğunu düşünerek, her müşterinin en mükemmeli beklemeye hakkı olduğunu bilmemiz gerekmektedir.

Müşteri Başvuru Yönetim Politikamız

- Sorularınız, talepleriniz ve şikayetleriniz için 7 gün 24 saat, çağrı merkezimiz ve internet adresimizden bize ulaşabilirsiniz. (Çağrı Merkezi: 444 3 300 ve www.otokoc.com.tr)

- Başvurularınızın alınmış olduğu bilgisi internet sitemizden, çağrı merkezimizden belirlenmiş süreye göre verilmektedir.

- Başvurularınız herhangi bir ücret almadan, adil, tarafsız ve eşit olarak değerlendirilmektedir.

- Kişisel bilgileriniz kesinlikle hiçbir amaçla üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.

- Şirket politikaları ile yasal uygulamalar çerçevesinde uygulanabilir çözümler sunmaya; ihtiyaçlarınızı karşılamaya ve haklarınızı her zaman korumaya özen göstermekteyiz.

- Sorularınız, talepleriniz ve şikayetleriniz kayıt altına alınarak çözüm önerileri ve alınan kararlar gerekçeleriyle açıklanır.

- Sizlerden gelen her türlü geri bildirimi, ürün ve hizmetlerimizin kalitesi ve iş süreçlerimizin iyileştirmesini sağlayacak şekilde değerlendiriyor; mükemmeli hedefleyerek müşteri odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz.

Otokoç Müşteri Başvuru Yönetim Süreci İçin Tıklayınız.

İş Sağlığı, İş ve Çevre Güvenliği Politikamız

Kurduğumuz İş Sağlığı, İş ve Çevre Güvenliği Sistemi ile; İnsana ve Çevreye Değer Vermek; olgusundan yola çıkarak;

·       Çevresel yükümlülüklerimizi yerine getirerek faaliyet göstermeyi, 

·       Çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi, 

·       Çevreye olan saygımızı her noktada göstermeyi, 

·       Yürürlükteki İş Sağlığı, İş ve Çevre Güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat, standart ve diğer şartlara uymayı, 

·       Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı, 

·       Zararlı atık oluşumunu engellemeyi ya da miktarını azaltmayı, 

·       Sağlık bozulması ve yaralanmaları ile ilgili riskleri değerlendirmeyi,önleyici faaliyetler gerçekleştirmeyi ve böylelikle sağlığın korunması sağlamayı, 

·       Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çevreye saygı bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunarak bunları yaygınlaştırmayı,

·       İş sağlığı, İş ve çevre güvenliği amaç ve hedeflerini oluşturup, gözden geçirerek sürekli iyileştirmeye katkıda bulunmayı,taahhüt ederiz. 

GÖRGÜN ÖZDEMİR

Genel Müdür

Otokoç Otomotiv

Haberler